Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Σκέψεις επίκαιρες

Abbas Kiarostami - Roads
Η ροή των θεμάτων στο Δυνατό Μυρμήγκι σταμάτησε γιατί ένοιωθα και νοιώθω ότι δε θέλω να γράψω. Προτιμώ να σκέφτομαι και να αλλάζω προσωπικά, να πράττω όπου μπορώ να σιωπώ όπου δε μπορώ. Κατάλαβα ότι έπεφτα πολλές φορές σε παγίδες και έχανα το σκοπό μου προσπαθώντας να μεταλαμπαδεύσω πράγματα που ίσως ακόμα δεν είχαν ανάψει μέσα μου αρκετά για να γίνουν φάροι. Επιδίωξα τον διάλογο με ένα κοινό που δεν είναι καλό σε αυτόν. Δεν ακούει και είναι σίγουρο για τις απόψεις που φέρει.